HVA VI JOBBER MED:

  • - Prosjektering og etablering av komplette ventilasjon- og kjøleanlegg
  • - Totalentreprise
  • - Service på alle slags anlegg
  • - Måling og kartlegging av inneklima
  • - Rens av ventilasjonsanlegg
  • - Innregulering av anlegg
  • - Akutte serviceoppdrag og hastesaker